Tâm hồn và cá tính

Chỉ khi tâm hồn và cá tính của một người đã ngủ say, mọi người mới để ý tới phục sức của anh ta.

Xem Thêm Tác Giả Emerson (Mỹ)