Tấm gương người tốt

Tấm gương người tốt là triết lý nhìn thấy được.
Ngạn ngữ Anh

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh