Tấm gương di chuyển

Tiểu thuyết chính là một tấm gương di chuyển dọc theo con đường đời.

Xem Thêm Tác Giả Stendhal (Pháp)