Tài hùng biện của đàn bà

Nước mắt chính là tài hùng biện của đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả Saint Evremond