Tai họa

Tai họa thì bay đến mà hạnh phúc thì bò đến ta.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga

  • lan hạ mai

    tuyệt vời lém