Tai họa thú vị

Đàn bà, đối với đàn ông, là một tai họa thú vị.

Xem Thêm Tác Giả Ménandre