Tai họa ghê gớm nhất

Người đàn bà là cái tai họa ghê gớm nhất trong tất cả tai họa của con người.

Xem Thêm Tác Giả Euripide