Tag Archives: tri thức làm người ta khiêm tốn,ngu si làm người ta kiêu ngạo

Đóng góp bởi hoahongthuy

Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo.