Tag Archives: tho ve dan so

Đóng góp bởi thanhlt

Ba đồng một mớ đàn ông

Mua về trộn cám cho gà nó ăn.

Ai ngờ gà chết nhăng răng.

Vừa đi vừa chửi đàn ông tốn tiền