Tag Archives: tho tinh yeu bang tieng phap

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Người sống bằng tình cảm thì sinh mệnh là bi kịch, người sống bằng lý trí thì sinh mệnh là hài kịch.