Tag Archives: suy nghi ve cau tuc ngu “cong cha ,nghia me,on thay”

Đóng góp bởi hoahongthuy

Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.