Tag Archives: nhung cau noi hay ve tinh doan ket

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Bí quyết quen thuộc của nhân vật vĩ đại là: khi gắng hết sức mình làm tròn trách nhiệm, họ không thể có được bạn bè, nhưng họ nhất định có nhiều kẻ thù