Tag Archives: nhung cau noi hay ve an nhau

Đóng góp bởi fas bk

Đời không uống rượu đời vô nghĩa.
Kiếp sống không bia kiếp sống thừa.