Tag Archives: nhung cau danh ngon hay ve giao duc

Đóng góp bởi hoahongthuy

Phụ nữ trợ giúp một cách đắc lực cho sự thành công. Người nào yêu họ thì được họ truyền cho sức mạnh, nghị lực: và người nào được họ yêu sẽ có một hào quang uy thế bao bọc.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hoà thuận, muôn việc thành.