Tag Archives: nhung cau ca dao, danh ngon, noi ve long khoan dung

Đóng góp bởi thanhlt

Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó.