Tag Archives: những câu nói hay về mưa

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Nắng mưa là chuyện do trời
Cúp cua là chuyện ở đời học sinh
Cúp cua đừng cúp một mình
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.