Tag Archives: nghi luan đừng xấu hổ khi không biết chỉ xấu hổ khi không hoc

Đóng góp bởi hoahongthuy

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.