Tag Archives: nghe ke cau chuyen ba luoi riu

Đóng góp bởi hoahongthuy

Tiền bạc là lưỡi rìu chia  đôi những bằng hữu tưởng như bất khả phân.