Tag Archives: ma oi dung danh con dau

Đóng góp bởi thanhlt

Má ơi đừng gả con xa. Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần. Má ơi đừng gả con gần. Con qua xúc gạo nhiều lần má la.