Tag Archives: một số câu châm ngôn về giáo dục

Đóng góp bởi hoahongthuy

Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng cách suy nghĩ.