Tag Archives: kho tang tuc ngu viet nam

Đóng góp bởi hoahongthuy

Nhất vợ nhì trời.

Đóng góp bởi candylove
Học tập là hạt giống của kiến thức
Đóng góp bởi candylove

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.