Tag Archives: hinh anh cham ngon cuoc song

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Thơ là chị em của đau buồn. Mỗi một người đau khổ khóc lóc đều là nhà thơ, mỗi một giọt lệ đều là một câu thơ, mỗi một trái tim đều là một bài thơ.