Tag Archives: danh ngon ve khoan dung

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Một người vĩ đại có hai quả tim: một quả tim chảy máu, một quả tim khoan dung.

Đóng góp bởi thanhlt

Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung.