Tag Archives: danh ngon che

Đóng góp bởi hoahongthuy

Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn, lời nói nào buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Fame is but the breath of people, and that often unwholesome.

Đóng góp bởi candylove
Không có tình yêu