Tag Archives: danh ngon biet lang nghe dieu ky dieu cua cuoc song

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Một người nói hay không bằng một người nghe giỏi.