Tag Archives: dan ong so vo

Đóng góp bởi candylove

Đàn ông sợ vợ, lẽ thường...

Vốn người quân tử nhún nhường vẫn hơn...

Đàn ông sợ vợ là khôn...

Nếu không ai sẽ nấu cơm quét nhà?