Tag Archives: da 20 mua lua tro bong man ga24h

Đóng góp bởi candylove

Đã 20 mùa lúa trổ bông

Chưa 1 lần sờ mông ai đó

Và cũng qua rồi từng ấy mùa khoai sọ

Chưa 1 lần này nọ với ai kia.