Tag Archives: ca dao, thành ngữ, danh ngôn về lòng dũng cảm

Đóng góp bởi thanhlt

Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó.