Tục ngữ Việt Nam

Đóng góp bởi candylove

Đàn bà như cánh hoa tươi.
Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Nhất vợ nhì trời.

Đóng góp bởi candylove

Giàu là họ, khó là dưng

Đóng góp bởi candylove

Người mà không học khác gì mò mẫm trong đêm.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Cơm cha áo mẹ chữ thầy Gắng công mà học có ngày thành danh.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Học thầy không tầy học bạn.

Đóng góp bởi hoahongthuy

Không thầy đố mày làm nên.

Đóng góp bởi candylove

Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.

Page 1 of 212