Danh ngôn Trung Quốc

Đóng góp bởi hoahongthuy

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người .

Đóng góp bởi hoahongthuy

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người .

Đóng góp bởi candylove
Thầy giáo của anh
Đóng góp bởi candylove

Trị quốc thì dễ nhưng tề gia thì khó.