Sức hút của mối tình đầu

Sức hút của mối tình đầu ở chỗ những người yêu nhau không biết sẽ có một ngày kết thúc.

Xem Thêm Tác Giả Disraeli (Anh)