Sự yên bình trong trái tim

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and peace in your heart.
Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, dầu trong đèn dầu và sự yên bình trong trái tim.

Xem thêm Danh ngôn Hạnh phúc - Đau khổ, Danh ngôn Tiếng anh trên kho tàng danh ngôn