Sự vui thú

Hạnh phúc là sự vui thú mà người ta không chờ.

Xem Thêm Tác Giả Hakim Mazouni