Sự tỉnh giấc cuối cùng

Có phải cái chết là giấc ngủ sau cùng? Thưa không, nó là sự tỉnh giấc cuối cùng.

Xem Thêm Tác Giả Scott Sir Walter