Sự thông cảm

Sự thông cảm

Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn. Nếu không, tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại.

Xem Thêm Tác Giả Saint Francis De Sales