Sự thật

Sự thật không hấp dẫn có thể lời nói dối ly kỳ làm lu mờ.

Xem Thêm Tác Giả Aldous Huxley