Sự thật yên lặng

Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên lặng

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Nga