Sự thật yên lặng

Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên lặng

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Nga

  • http://www.facebook.com/minhkhoa.nguyenngoc.3 Kun Nguyen

    hay de so