Sự suy tàn của văn học

Sự suy tàn của văn học cho thấy rõ sự suy tàn của một dân tộc. Hai cái này khi xuống dốc thì cùng tiến bước.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)