Sự quá thân mật và sỗ sàng

Sự quá thân mật và sỗ sàng đều làm phai nhạt tình yêu hơn là tình bạn.

Xem Thêm Tác Giả Rôchepede