Sự lăng nhục

Những sự lăng nhục đối với con người thật khó lòng quên được và chớ ai quên những sự lăng nhục đối với con người.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh