sự kiên nhẫn

Sức mạnh lớn nhất thường chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn.

Xem Thêm Tác Giả Giôxep Côtman