sự kiên nhẫn

Đóng góp bởi thanhlt

Sức mạnh lớn nhất thường chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Tính cách trên kho tàng danh ngôn