Sự khoan dung

Sự khoan dung, tha thứ là trang sức của đức hạnh.

Xem Thêm Tác Giả Florian

Danh Ngôn Cùng Tác Giả