Sự khiêm nhường

Nếu sự khiêm nhường của bạn khiến mọi người để ý thì hẳn có chút đó chẳng bình thường.

Xem Thêm Tác Giả M. Ghenin