Sự khác nhau của đàn ông và phụ nữ

Sự khác nhau của đàn ông và phụ nữ là: phụ nữ càng lớn tuổi càng say mê công việc của họ. Đàn ông càng lớn tuổi càng lùi bước khỏi những công việc của phụ nữ.

Xem Thêm Tác Giả Chekhov (Nga)

  • trung

    ngẫm mà thấy đúng!