Sự gương mẫu của người thầy giáo

Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.

Xem Thêm Tác Giả Usinxki