Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất

Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất

Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.

Xem Thêm Tác Giả Elvis Presley