Sự chân thành

Sự chân thành là cánh cửa mở của trái tim.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp