Sự bí ẩn đáng yêu

Đàn bà là sự bí ẩn đáng yêu: họ chỉ che khuất chứ không bị nhốt kín.

Xem Thêm Tác Giả Novalis