Sống xấu xa

Sống xấu xa không hợp lý, bừa bãi… không phải là sống tồi mà là chết mòn.

 

Xem Thêm Tác Giả A. Đê - mô - crit