Sống vô nguyên tắc

Người nào sống vô nguyên tắc và không có ý chí thì chẳng khác gì con tàu không có tay lái và địa bàn, gió đổi chiều một cái là nó cũng đổi hướng.

 

Xem Thêm Tác Giả X. Xmai - xơ